Çarşamba

Solunum sisteminin resmi

Sponsorlu BağlantılarMahmut'un Merkezi Otoriteyi Güçlendirmek İçin Yaptıkları
Alemdar Mustafa Paşa'nın Yeniçeriler tarafından öldürülmesine göz yumması.
Sened-i İttifak'ı yok sayması.
Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması (1826).
Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu kurması.
Posta sistemini kurması (1834).
Askeri amaçlar için ilk kez nüfus sayımı yaptırması
Bozulan Tımar sistemini kaldırması
Eski büyük illeri böldürterek, yerine küçük illerin kurdurulması ve bu illere merkezden ma­aşlı valiler ataması
İllerde Redif Birliklerinin kurulması
Vakıf gelirini tek elde toplamak için Evkaf Nezaretini kurdurması.
İlk resmi gazete olan Takvim-i Vakayi'nin çıkarılmasını sağlaması
Mahalle ve köy muhtarlarının kurulması
Resmi kurumlara resmini astırması
Tepkiler:

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar
banner
Sponsorlu Bağlantılar
banner